Online Sekretär aitab Teid:


juhi teenindamine

   - telefonikõned

   - juhi ajakava koostamine

   - tähtpäevade meelespidamine

   - juhi informeerimine kõigest vajalikust, mis seondub firmaga

 

sellele järgnevad juhtkonna teenindamine

   - nõupidamiste ja koosolekute teenindamine (koosolekute protokollimine,    ruumid, kulud, kutsed jne)

 

töö tekstidega

   - kirjade, lepingute jt tekstide koostamine, trükkimine

   - juhi kirjavahetuse pidamine

 

personalitöö korraldamine

   - töölepingu vormistamine

   - töölepingu peatumine, muutmine, lõpetamine

   - töösuhet saatvate protseduuride dokumenteerimine

   - ametijuhendid

 

töö postiga

   - posti avamine, läbivaatamine, jagamine

   - juhi korrespondentsi ärasaatmine

  

sõitude korraldamine

   - lähetuste planeerimine, dokumentide ettevalmistus, hotellide ja toitlustuse korraldamine, piletite tellimine ja väljaost

 

esindustegevus

   - pidulike vastuvõttude korraldamine

 

firma külaliste vastuvõtmine

   - majutamine

   - kingitused jms

 

töö arhiiviga

   - asutuse dokumentide säilitamine ja korrashoid

 

Online Sekretär aitab korras hoida Teie asutuse dokumentatsiooni ning juhid ja spetsialistid võivad muretult pühenduda oma põhitööle.

Meie põhieesmärgiks on kindlustada Teie ettevõtte eesmärkide saavutamine läbi efektiivse dokumentatsiooni korraldamise ja info edastamise.

Soovite saada rohkem infot, selleks võtke meiega ühendust meilil sekretar83@hot.ee

free counters